Қазақстан Республикасының Заңы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», қазақ тілінде.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221-III Қазақстан Республикасының Заңы алғаш рет «Егемен Қазақстан» газетінде 2007 жылы 25 қаңтарда № 12 (1041) жарияланды.

Заң жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыру және қорғау мақсатында олардың өтініштерін беру мен қарауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.

Кітап А5 форматында, мұқабасы жұмсақ, 12 б., 2017 ж.

180 тенге