Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі, қазақ тілінде.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Кәсіпкерлік кодексі алғаш рет «Егемен Қазақстан» газетінде 2015 жылғы 3 қарашада № 210 (28688) жарияланды.

Кәсіпкерлік Кодекс Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

Кітап А5 форматында, мұқабасы жұмсақ, 196 б., 2017 ж.

500 тенге