Қазақстан республикасының заңы «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы»

«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Заңы алғаш рет «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылы 20 сәуірде № 144-146 (25992) жарияланды.

Кітап А5 форматында, мұқабасы жұмсақ, 72 б., 2016 ж.

250 тенге